Nový prieskum: ECI vo väčšine európskych krajín neznáma

Nový prieskum: Občania stále nepoznajú svoje práva na spolurozhodovanie v politike EÚ Európska aliancia 17 európskych občianskych iniciatív a organizácií žiada o oficiálne rozšírenie Dňa Európy 9. mája na „Deň podpisu EÚ“ s cieľom posilniť občianske práva účasť na politikách Európskej únie. S úrovňou povedomia ...

%d bloggerov, ako je tento: