Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

My v ECI-UBI rešpektujeme, vážime si a chránime osobné údaje všetkých jednotlivcov, ktorí s nami komunikujú. Na tejto stránke nájdete podrobné informácie o tom, aké údaje o vás môžeme získať a ako s vašimi údajmi nakladáme.

Zásady

Naše hlavné zásady pri zaobchádzaní s osobnými údajmi sú:

 • Nezhromažďujeme viac údajov, ako je nevyhnutne potrebné na daný účel.
 • Údaje používame iba na účely, na ktoré boli zhromaždené.
 • Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám.
 • Sledujeme všetky procesy, prostredníctvom ktorých získavame osobné údaje.
 • Zabezpečujeme, aby boli zavedené ďalšie kontroly finančných informácií.
 • Ak chcete vedieť, môžeme vás kedykoľvek informovať o tom, aké údaje o vás uchovávame.
 • Na vašu žiadosť odstránime osobné informácie, ktoré sme o vás zhromaždili.
 • Všetci zamestnanci a dobrovoľníci v ECI-UBI, ktorí majú prístup k vašim údajom, chápu dôležitosť neustáleho uchovávania vašich informácií v bezpečí a sú povinní podpísať s ECI-UBI Dohodu o dôvernosti údajov.

Zaisťujeme, aby boli k dispozícii vhodné fyzické, technické a ľudské kontroly, aby sme zaistili dobrú starostlivosť o vaše informácie. Chceli by sme však zdôrazniť, že aj keď sa snažíme chrániť vaše súkromie, ECI-UBI nemôže zaručiť 100% bezpečnosť informácií zdieľaných s nami cez internet. Niektoré spôsoby online výmeny údajov - napríklad nezašifrované e-maily - sú vždy vystavené určitému riziku, že ich zachytia tretie strany bez vášho vedomia alebo nášho vedomia. Preto kedykoľvek nám zasielate informácie, robíte tak na svoje vlastné riziko. Hneď ako dostaneme vaše údaje, vynakladáme maximálne úsilie na zabezpečenie ich bezpečnosti v našich systémoch. Nemôžeme byť zodpovední za zásady ochrany osobných údajov a postupy iných webových stránok, aj keď k nim pristupujete pomocou odkazov z našich webových stránok a odporúčame vám skontrolovať pravidlá každej webovej stránky, ktorú navštívite. Niekedy môžeme preniesť informácie, ktoré ste poskytli, poskytovateľovi služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) - čo môže zahŕňať krajinu, ktorá nemá rovnakú úroveň ochrany údajov ako v rámci EÚ / EHP. Za týchto okolností podnikáme všetky primerané kroky na zaistenie bezpečnosti a ochrany vašich informácií, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, vrátane dodržiavania dohody medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov.

Európska občianska iniciatíva

Európska občianska iniciatíva pre nepodmienený základný príjem (ECI-UBI) je vybavovaná Európskou úniou. Ich vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://europa.eu/citizens-initiative/privacy-policy_en

Spravodaj a informačné správy

Na rôznych miestach našej webovej stránky sa môžete prihlásiť na odber nášho bulletinu alebo nášho tlačového bulletinu. Zvyčajne vás požiadame iba o e-mailovú adresu. V niektorých prípadoch môžeme tiež požiadať o vaše meno a krajinu, aby sme prispôsobili vašu komunikáciu s vami. Tieto informácie použijeme iba na to, aby sme vám e-mailom zasielali informačný bulletin (resp. Tlačové informácie). Vaše prihlásenie nadobudne účinnosť až po jeho overení kliknutím na odkaz v overovacom e-maile, ktorý potom pošleme na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali (postup prihlásenia sa). Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v sekcii päty ľubovoľného z informačných bulletinov alebo tlačových informačných e-mailov, ktoré ste od nás dostali. Na šírenie nášho bulletinu, aktualizácií kampaní a informačných e-mailov našim členom používame online nástroj „Mailpoet “. Pozrite sa na ich privacy-oznámenia. Na šírenie našich tlačených informačných správ av niektorých výnimočných prípadoch aj korešpondencie so zúčastnenými stranami používame online nástroj „Mailchimp“. Pozrite sa na ich Ochrana osobných údajov. Na zlepšenie kvality informačných bulletinov, ktoré vám zasielame, a na zvýšenie ich informovanosti pre vás, môžeme využiť funkciu sledovania MailPoet a Mailchimp. Toto nám umožňuje zistiť, kedy ste otvorili konkrétny informačný bulletin a či ste klikli na niektorý z odkazov v tomto vestníku. K týmto informáciám má prístup iba veľmi malá skupina v rámci nášho komunikačného tímu a tieto poznatky nezdieľame v rámci ECI-UBI ani s tretími stranami (inak ako vo forme anonymizovaných súhrnných štatistík). Dary
Na účely vybavovania darov a zhromažďovania finančných prostriedkov používame nástroje tretích strán. Prostredníctvom nich môžete byť požiadaní o poskytnutie údajov, ktoré vás identifikujú ako darcu a účel vášho darovania. Možno budú potrebné ďalšie informácie, ktoré vám poskytnú potvrdenie. K týmto údajom má prístup iba pokladník, jeho / jej asistenti / asistenti a náš účtovník výhradne na účely spojené s účtovníctvom a plnením našich informačných povinností voči holandským daňovým úradom. V budúcnosti môžeme požiadať externých poskytovateľov účtovných služieb, aby nám pomohli s našimi účtovnými povinnosťami. V takom prípade by sme s nimi mohli zdieľať údaje z týchto transakcií za podmienok prísneho utajenia a nezverejnenia. V súčasnosti využívame nasledujúce služby spracovania platieb:
 1. Peniaze pokladní UBI4ALL a sú registrované v Holandsku ako „Stichting UBI4ALL“, (prebieha registrácia)
 2. Nástroj na spracovanie transakcií „Mollie“. Pozrite sa na ich oznámenie o ochrane osobných údajov a ich zodpovedný-sprístupnenie
 3. Nástroj „PayPal“. Pozrite sa na ich Ochrana osobných údajovPrávne dohody.

Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia, aby sme vám pomohli lepšie využívať naše webové stránky. Súbory cookie robia veľa rôznych vecí, napríklad umožňujú nám prispôsobiť webovú stránku vašim požiadavkám, odhadnúť počet návštevníkov našej stránky vrátane zdroja a vzorov týkajúcich sa tejto premávky, pochopiť, ako návštevníci stránku používajú, a ako môžeme vylepšiť táto skúsenosť.

Nástroje tretích strán

Niektoré z nástrojov tretích strán, ktoré sme vložili do niektorých našich stránok, môžu používať súbory cookie na zhromažďovanie anonymných informácií o vás. Ak ste prihlásení do svojho účtu u týchto poskytovateľov služieb (zoznam nižšie), môžu byť informácie o vašej návšteve našej webovej stránky spojené s vašimi profilovými informáciami. ECI-UBI nemá prístup k týmto údajom. Ak chcete zabrániť iným službám zaznamenávať údaje o vašej návšteve webovej stránky ECI-UBI, pred návštevou našej stránky sa nezabudnite odhlásiť zo svojho profilu. V tejto chvíli na niektorých stránkach nášho webu používame nástroje od nasledujúcich poskytovateľov tretích strán:

 • Na niektoré z našich stránok sme vložili mapy a formuláre poskytnuté používateľom Google LLC. V niektorých prípadoch môžeme odkazovať aj na dokumenty uložené na serveroch spoločnosti Google. Vo veľmi zriedkavých prípadoch (napr. Prihlásenie sa na udalosti alebo iné aktivity organizované UBIE) môžeme na zhromažďovanie osobných údajov použiť Formuláre Google. Prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google..
 • Na niektoré stránky sme vložili videá z YouTube, služba spoločnosti Google LLC. Pozrite si Google pravidlá ochrany osobných údajov pre YouTube.

Upozorňujeme, že ak ste prihlásení do týchto služieb, môžu sledovať vašu návštevu tých našich stránok, na ktorých sú tieto nástroje vložené.

Hosting a protokolovanie súborov

Naše webové stránky sú hostené serverom Siteground. SiteGround je holdingom spoločností registrovaných v USA, Veľkej Británii, Bulharsku a Španielsku, ktoré spravujú štyri kancelárie a niekoľko umiestnení v dátových centrách po celom svete. https://www.siteground.com/company

Naše webové stránky sú zložené z tohto nástroja „WordPress“ Tento nástroj je v súlade so Zmluvnými podmienkami služby Automattic, Materská spoločnosť WordPress. Všetky naše webové formuláre používajú technológiu SSL („Secure Socket Layer“) na zaistenie bezpečnosti informácií, ktoré nám prenášate.

Kontakt pre žiadosti o spracovanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v našich systémoch tak dlho, ako je to potrebné pre príslušnú činnosť, a splníme všetky zákonné alebo regulačné požiadavky. Je to tak, aby sme vám mohli poskytnúť služby alebo informácie, ktoré ste požadovali, aby sme spravovali váš vzťah s nami a zaistili, že s vami nebudeme komunikovať, ak nás požiadate, aby sme nedodržiavali zákony. Za určitých právnych podmienok máte právo požadovať:

 1. informácie o tom, aké údaje o vás uchovávame
 2. zmeny údajov, ktoré o vás ukladáme
 3. prístup k vašim údajom je obmedzený
 4. mazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame,

Ak chcete požiadať o čokoľvek z vyššie uvedeného, ​​pošlite e-mail na adresu info@eci-ubi.eu

Proces kontroly

Približne raz ročne, ak sa zmenia právne požiadavky, alebo keď zavedieme nové procesy zhromažďovania údajov, skontrolujeme naše zásady ochrany osobných údajov a podľa potreby ich upravíme. Táto verzia bola aktualizovaná dňa 21 júl 2020.
%d bloggerov, ako je tento: