Účasť # ECI-UBI na konferencii o budúcnosti Európy #COFE

Účasť európskych občianskych iniciatív na plenárnych zasadnutiach konferencie a na občianskych fórach v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (COFE)

 

Vážený pán Guy Verhofstadt, europoslanec, spolupredseda výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy

Vážená pani Dubravka Šuica, podpredsedníčka Európskej komisie, spolupredsedníčka výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy

Vážená pani Iratxe García-Pérez, europoslankyňa, zástupkyňa Európskeho parlamentu vo výkonnej rade Konferencie o budúcnosti Európy

Vážený pán Manfred Weber, europoslanec, zástupca Európskeho parlamentu vo výkonnej rade Konferencie o budúcnosti Európy

Vážený pán Gerolf Annemans, europoslanec, pozorovateľ Európskeho parlamentu vo výkonnej rade Konferencie o budúcnosti Európy

Vážený pán Helmut Scholz, europoslanec, pozorovateľ Európskeho parlamentu vo výkonnej rade Konferencie o budúcnosti Európy

Vážený pán Daniel Freund, europoslanec, pozorovateľ Európskeho parlamentu vo výkonnej rade Konferencie o budúcnosti Európy

Vážený pán Zdzisław Krasnodebski, europoslanec, pozorovateľ Európskeho parlamentu v rámci výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy

 

Vážená pani alebo pane,

proces Konferencie o budúcnosti Európy je v plnom prúde.

Prvé plenárne zasadnutie konferencie sa uskutočnilo 19. júna 2021. V dňoch 22./23.10.2021 sa uskutoční druhé plenárne zasadnutie konferencie, od januára 2022 sa uskutočnia ďalšie plenárne zasadnutia.

Od 1. do 3. októbra 2021 sa uskutoční prvé európske občianske fórum zamerané na tému našej európskej občianskej iniciatívy (panel 3: hospodárstvo, sociálna spravodlivosť, zamestnanosť). Od 19. do 21. novembra 2021 sa uskutoční druhé a od 7. do 9. januára 2022 tretie fórum občanov k tejto téme.

Pozri: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf

 

Veríme, že súčasné európske občianske iniciatívy, vrátane našej európskej občianskej iniciatívy „Začnite s bezpodmienečnými základnými príjmami (UBI) v celej EÚ“), by sa mali zúčastňovať na týchto plenárnych schôdzach a na tematicky relevantných občianskych fórach a mali by byť k tomu prizývaní.

Náš argument je, že budúce problémy EÚ predstavované európskymi občianskymi iniciatívami majú súhlas niekoľkých desiatok tisíc alebo niekoľko stotisíc občanov EÚ, a preto musia byť náležite zohľadnené v diskusnom procese o budúcnosti Európy a je potrebné konzultovať so zástupcami európskych občianskych iniciatív.

 

Účasť zástupcov Európskej občianskej iniciatívy na plenárnych schôdzach a príslušných občianskych fórach by navyše zvýšila súčasnú veľmi nízku úroveň povedomia o nástroji spolurozhodovania o európskej občianskej iniciatíve. Pozri: Súhrn prieskumu YouGov,

https://eci-ubi.eu/wp-content/uploads/2021/05/YouGovSurvey-Summary.pdf  

Naša európska občianska iniciatíva sa tiež úspešne zúčastňuje na online platforme pre Konferenciu o budúcnosti Európy.

Pozri: https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556

 

Vážená pani alebo pane,

Tešíme sa s nádejou na skorú a pozitívnu odpoveď.

S pozdravom,

Zástupcovia, členovia organizačnej skupiny a členovia koordinačného tímu

Európska občianska iniciatíva „Začnite s bezpodmienečnými základnými príjmami (UBI) v celej EÚ“

 • Klaus Sambor - Rakúsko
 • Ronald Blaschke - Nemecko
 • Michele Gianella - Taliansko
 • Evamaria Langer-Dombrady - Maďarsko
 • Ly Katekondji - Francúzsko
 • Ivajlo Kirilov - Bulharsko
 • Anjel Bravo - Španielsko
 • Michaela Kerstanová - Nemecko
 • Aija Lasmane - Lotyšsko
 • Heinz Swoboda - Rakúsko
 • Jaanus Nurmoja - Estónsko
 • Leopoldo del Prado - Španielsko
 • Zita Stockwellová - Maďarsko
 • Juha Uski - Fínsko

 

23 júla 2021

Európska občianska iniciatíva „Štart Bezpodmienečné základné Príjmov (UBI) v celej EÚ “
https://eci-ubi.eu/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Originálne písmeno: 21 - 07 - 23 ECI na konferencii o budúcnosti Európy

%d bloggerov, ako je tento: