Prvé výhry v tombole UBi4ALL putujú do Francúzska

Výherkyňou prvého žrebovania loterie občanov, ktoré organizuje mimovládna organizácia UBI4ALL, je Lucie Paulin, mladá Francúzka, ktorá ukončila štúdium a hľadá si vhodné zamestnanie. Od začiatku júla bude v priebehu roka poberať plat občana vo výške 800 eur mesačne. Zvyšok, ktorý tentoraz nevyhral, ​​je automaticky účastníkom nasledujúceho žrebovania, nemusí sa preregistrovať.

Registračný formulár sa otvorí pre nových účastníkov 17. júna o https://ubi4all.eu . Rovnaký portál má aj formulár na poskytovanie darov. Nová lotéria sa uskutoční, akonáhle sa z darov opäť získa 9,600 XNUMX eur.

Na konci videonahrávky 16. júna Helwig Fenner, vedúca projektu, vyzvala všetkých, aby sa prihlásili k Európskej občianskej iniciatíve za bezpodmienečné zavedenie základného príjmu v členských štátoch Únie. The https://sign.eci-ubi.eu iniciatívu možno podpísať na ďalší rok, do 25. júna 2022. Európska komisia predĺžila termín dvakrát, pretože koronárna pandémia výrazne sťažila zhromažďovanie podpisov.

Na prvom žrebovaní európskeho občianstva sa zúčastnilo takmer 16 tisíc ľudí z celej Európskej únie. Bolo ich najviac Grékov (4090), ale vzhľadom na počet obyvateľov boli najaktívnejšími účastníkmi lotyšskí občania, ktorých bolo len o niekoľko stoviek menej ako Grékov.

Na snímke: Účastníci videoprenosu lotérie UBI4ALL. Prví výhercovia žrebov nemeckej organizácie Mein Grundeinkommen sa delia o svoje skúsenosti v prostrednom rade vpravo a v spodnom rade vľavo. UBI4ALL vznikol podľa vzoru Nemcov.

Autor: Jaanus Nurmoja https://www.kodanikupalk.ee/teataja/1068

Ďalšie rozšírenie zbierania podpisov realizované komisiou EÚ

EURÓPSKA KOMISIA,
So zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
So zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1042 z 15. júla 2020, ktorým sa ustanovujú dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a preskúmania stanovené v nariadení (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov zameranej na prepuknutie epidémie COVID-19, a najmä na jej článok 1 ods. 2,

 

 

Z týchto dôvodov možno dospieť k záveru, že podmienky na udelenie predĺženia lehôt na zber sú splnené, pokiaľ ide o 5 iniciatív, pre ktoré obdobie zberu trvalo 1. mája 2021. Tieto obdobia zberu by sa preto mali predĺžiť o tri mesiace.

 

Nové dátumy ukončenia období zberu pre tieto iniciatívy sú tieto:

 

  • iniciatíva s názvom „VOLIČ BEZ HRANÍC, plné politické práva pre občanov EÚ“: 11. júna 2022;
  • iniciatíva s názvom „Začnite s bezpodmienečnými základnými príjmami (UBI) v celej EÚ“: 25. júna 2022;
  • iniciatíva s názvom „Libertà di condividere“: 1. augusta 2022;
  • iniciatíva s názvom „Právo na vyliečenie“: 1. augusta 2022;
  • iniciatíva s názvom „Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz postupov biometrického hromadného sledovania“: 1. augusta 2022;
  • iniciatíva s názvom „Zelené záhradné strechy“: 1. augusta 2022.

 

 

Nový prieskum: ECI vo väčšine európskych krajín neznáma

Nový prieskum: Občania stále nepoznajú svoje práva spolurozhodovania v politike EÚ

Európska aliancia 17 európskych občianskych iniciatív a organizácií žiada o oficiálne rozšírenie Dňa Európy 9. mája na „Deň podpisu EÚ“ s cieľom posilniť účasť občanov na politikách Európskej únie.

Podľa aktuálneho reprezentatívneho prieskumu YouGov v Nemecku, Taliansku, Fínsku a Portugalsku je úroveň povedomia 2.4% medzi občanmi takmer neznáma Európska občianska iniciatíva (ECI) ako nástroj politického spolurozhodovania v Európskej únii.

Ak sa v celej EÚ získa milión platných podpisov, občania môžu predložiť svoje návrhy nových zákonov priamo Európskemu parlamentu a Komisii EÚ. Okrem pojednávania sú obe inštitúcie povinné predložiť písomné vyhlásenie. Vďaka tomu je oveľa efektívnejšia ako napríklad petícia adresovaná Bundestagu.

ECI musí byť zaregistrovaná skupinou najmenej siedmich organizátorov v celej EÚ. Zhromažďovanie podpisov je obmedzené na jeden rok, je možné aj online a musí spĺňať minimálne kvórum najmenej v siedmich štátoch EÚ.

„Je tiež potrebné zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu pre európske občianske iniciatívy pre infraštruktúru a odbornú podporu. Občania to nemôžu robiť na dobrovoľnom základe, ak za tým nie je veľká organizácia. “ vysvetľuje Ronald Blaschke z organizačného tímu EÚ pre ECI UBI a koordinátora pre Nemecko.

Od svojho zavedenia v roku 2012 iba šesť (zo 78 červených) európskych iniciatív občanov dokázalo prekonať veľké prekážky. „Ak Európska komisia vezme príležitosti na účasť ľudí vážne, musí prijať oveľa dôraznejšie opatrenia na zabezpečenie úspešnej implementácie a na zvýšenie povedomia o ECI ako účinnom nástroji politického spolurozhodovania v EÚ.“ požaduje Klausa Sambora z Rakúska, jedného z iniciátorov prebiehajúcej ECI pre bezpodmienečné základné príjmy (UBI) v celej EÚ, ktorá od septembra 117,000 zhromaždila okolo 2020 XNUMX podpisov.

Aliancia pre celú EÚ, ktorá ako okamžité opatrenie vyžaduje ustanovenie 9. mája ako „Dňa podpisu EÚ“, pozostáva z: bezpodmienečných základných príjmov ECI v celej EÚ, ECI StopGlobalWarming, voličov ECI bez hraníc, slobody ECI zdieľať, ECI uložiť Včely a poľnohospodári, ECI Reclaim Your Face a ďalších 11 organizácií občianskej spoločnosti v EÚ.

www.eusignday.eu

Pripevnenie YouGovSurvey - zhrnutie

Pre Európsku občiansku iniciatívu (ECI) pre nepodmienené základné príjmy (UBI) v EÚ máme dobrú správu: Európska komisia predĺžila lehotu na zber podpisov pre našu ECI o 3 mesiace.

To znamená, že podpis iniciátora sa skončí 25. decembra. 2021

Dôvod je uvedený v koronskej situácii, keď nie je také ľahké prísť na verejný kontakt s ľuďmi, aby boli informovaní o našej ECI.

Európska občianska iniciatíva pre nepodmienené základné príjmy je jedinou zaregistrovanou EÚ pre UBI. Ako jediný má tiež konkrétne zákonom stanovené právne dôsledky - keď bude ECI úspešná.

 

Zdieľanie obrázkov na sociálnych sieťach je veľkou pomocou

Mám nápady na obrázky alebo chcete mať preložený text obrázku, kontaktujte nás prostredníctvom Kontaktný formulár.

Všetky obrázky vytvoril náš tím na stránke canva.com. Čítať Licenčná zmluva na médiá zadarmo pre vzory Canva.

Logo ECI-UBI (2013/2020) je k dispozícii na použitie pod CC BY-SA Attribution + ShareAlike

Logo ECI-UBI 2020/2021

Iba pár dní pred jej začiatkom!

Takmer každá krajina v Európe je pripravená na začatie Európskej občianskej iniciatívy. Niektoré krajiny vyvinuli národnú webovú stránku s ďalšími informáciami o iniciatíve a základnom príjme.


Napríklad
Nemci vytvorili skvelú stránku s množstvom informácií:  ebi-grundeinkommen.de

„Pour les gens Francophone“ sa na tento účel vytvára video: Les Gens

Myslíte si, že preklady nie sú správne vyhotovené?

Niektoré reakcie návštevníkov súvisia so zlým prekladom našich webových stránok v angličtine. Automaticky ich neposkytuje prekladač Google. Sme schopní preklady opraviť. Pri úprave týchto stránok môžete pomôcť kontaktovaním svojho národného koordinátora alebo správcu webu prostredníctvom náš kontaktný formulár.

Máme špeciálny program upraviť jazyk stránok on-line.

Už ste podpísali ECI-UBI a stali ste sa jedným z miliónov?

%d bloggerov, ako je tento: