Naším cieľom je zaviesť zavedenie bezpodmienečných základných príjmov v celej EÚ, ktoré zabezpečia materiálnu existenciu každého človeka a jeho príležitosť zúčastniť sa na živote spoločnosti v rámci jej hospodárskej politiky.

Tento cieľ sa dosiahne pri zachovaní právomocí prenesených na EÚ zmluvami.

Žiadame Komisiu EÚ, aby predložila návrh na bezpodmienečné základné príjmy v celej EÚ, ktoré znižujú regionálne rozdiely s cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v EÚ.

Týmto sa zrealizuje cieľ spoločného vyhlásenia Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie z roku 2017, že „EÚ a jej členské štáty budú tiež podporovať efektívne, udržateľné a spravodlivé systémy sociálnej ochrany na zabezpečenie základného príjmu“ s cieľom bojovať proti nerovnosti.

týždneDniHodinyMinutySekundy
5
:
1
:
1
6
:
3
9
:
2
9
Výsledky doteraz

Ďalšie údaje nájdete na: UBI-europe.net

 

Realizované ďalšie predĺženie obdobia zberu! Viď pdf

Čítaj viac

Chceš byť aktívny?

Vyplňte tento formulár a pridajte sa k tímu!. Toto nie je na podpisovanie petície! Ty to dokážeš tu!

  Krstné meno (povinné)

  Priezvisko (povinné)

  E-mail (vyžadované)

  Krajina (povinné)

  schopnosti

  komentár


  Prijať podmienky (povinné)
  Používaním tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov na tejto webovej stránke.